maanantai 11. syyskuuta 2017

Miksi Heinolassa ei saada MUUTOSTA aikaan?


Heinolan päättäjät saivat käteensä ja käyttöönsä tarkastuslautakunnan tilanneselvityksen kaupungin nykytilasta, viime vuosien kehityksestä ja tulevaisuuden haasteista. Raportissa huomioitu myös tuleva maakunta- soteuudistus.  Konkaripolitiikko sanoi että tämä on ensimmäinen kerta kun hän saa ennen päätöksentekoa luotettavan, kokonaisvaltaisen tilanneraportin. Vastaavanlaista olisi odottanut vastuullisilta virkamiehiltä jo kymmenen vuotta sitten. Miksi sitä ei ole tullut? Suurimpia esteitä ovat olleet organisaatiokulttuuri, joka keskittyi hallinnon paisuttamiseen ja palveluiden tuottamiseen ja tämän mahdollisti energiarahaston tuoma varallisuuden tunne. Henkilöstön osuus hallinnossa on suuri ja kuka sitä nyt omaa oksaansa sahaa. Puuttui muutosjohtaja. Yksilötasolla esteinä ovat olleet tuntemattoman pelko, omien etujen menettämisen pelko, vanhat toimintatavat ja oikean tiedon puute. Totuus kuitenkin on että kehitystä ei tapahdu ilman MUUTOSTA.

Kun tulot eivät riitä menoihin, pitää ottaa ”syömävelkaa”. Jatkossa Heinola ottaa velkaa velan lyhennykseenkin. On säästettävä tai saatava tuloja lisää. Verojen korottaminen on liian helppo ratkaisu. On mietittävä miten nykyiset palvelut voidaan tuottaa edullisemmin. Kaupungin ei tarvitse kaikkia palveluja tuottaa itse. Kaikki palveluprosessit pitää suunnitella uudestaan. Kaupunki voi hyödyntää kaupungin yrittäjien ja yhdistysten tarjoamia palveluja. Investoineissa ja kiinteistöjen hoidossa säästetään erimerkiksi elinkaarimallilla. Kouluinvestointeja on peilattava oppilasennusteisiin 2026-2027. Organisaatiota pitää keventää ja mataloittaa, johtajia ja päälliköitä on liikaa. Vastuualueita pitää laajentaa, päätöksentekoa pitää siirtää lähemmäksi asiakkaita, kuntalaisia. Samalla byrokratia vähenee ,työtyytyväisyys paranee, sairauspoissaolot vähenevät. Jos näyttää siltä, että muutosjohtajaa ei löydy omasta organisaatiosta, valtuuston on se palkattava ulkopuolelta. Jos nyt ei saada MUUTOSTA aikaan niin viiden vuoden päästä kolkutellaan Lahden ovia. Avaimet ovat valtuuston käsissä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti