perjantai 29. syyskuuta 2017

Heinolaan muuttaneiden suositukset?


Jos kuunnellaan ja luetaan vain Heinolaan muuttaneiden mielipiteitä, niin kehittäminen vähenee, tulee liian hyvä olo. Jos perhe on muuttanut Heinolaan, ei kai he heti kerro että ovat tehneet huonon valinnan. He puolustelevat valintaansa. Tietysti hyvä on tietää heidänkin valintakriteerinsä. Muuttaneetkin arvostelivat kaupallisia palveluja. Nämä puutteet ja kehittymättömyys on seurausta päättäjien nuivasta asenteesta keskustan kehittämiseen. On hukattu monta tarjolla ollutta mahdollisuutta. Jos kaupungin keskusta kuihtuu, kuihtuu koko kaupunkikin.
Nyt kehityksen suunnan muuttaminen on vaikeaa ja kallista. Ihmettelen tarvetta terveyspalveluiden kehittämiseen. Heinolassa terveyskeskuksen palvelut pelaavat paremmin kuin monessa suurkaupungissa.

Kehittämisen kannalta tärkeämpää olisi kysyä niilta jotka harkinnan jälkeen eivät muutakaan Heinolaan. Mitkä asiat  olivat peruuttamisen syyt? Kysely pitäisi tehdä myös niille yrittäjille joiden kanssa on neuvoteltu Heinolaan muutosta mutta muutto ei ole toteutunut. Nämä ongelmat ja syyt eivät poistu markkinointia lisäämällä, pitää korjata puutteet ja parantaa palvelua esim. tehdä ongelmakohtien korjausohjelma, keskustan palvelujen parantamisohjelma, henkilöstön asiakaspalveluun valmennusohjelma jne. ja vasta näiden toteuttamisen jälkeen markkinointia.

Heinolaa pitäisi markkinoida myös asuinpaikkana niille joilla on noin 50 km työmatka, kakkosasuinpaikkana, oloneuvosten paratiisina (mahtavat ikäihmisten palvelut), vapaa-ajan asuinpaikkana, matkailijoille ja päiväasiakkaille jotka auttavat elinkeinoelämää pysymään Heinolassa jne.

sunnuntai 24. syyskuuta 2017

Tarvitaanko Heinolaan muutosjohtaja?Tarvitaan. Heinolan johtavilla virkamiehillä on ollut kymmenen vuotta aikaa tehdä rakenteellisia muutoksia. Ei ole tehty. Toivoin että uusi kaupunginjohtaja olisi ollut myös muutosjohtaja. Ei ollut. Tunnen hyvin S-Ryhmän nousun kuilun partaalta menestykseen. Sielläkin omat maisterit ja ekonomit yrittivät kymmen vuotta saada rakenteellisia muutoksia aikaan. Eivät saaneet. Piti ottaa ulkopuolelta, Juhani Pesonen pääjohtajaksi, muutosjohtajaksi. Neljässä vuodessa hän sai muutoksen aikaan ja loppu onkin historiaa. S- Ryhmä on tänään johtava, tulosta tekevä kaupparyhmä. Oikea muutosjohtaja olisi viimeinen oljenkorsi Heinolan pelastamiseksi. Määräaikaisen muutosjohtajan valitsee valtuusto, muutosjohtaja raportoi valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Muutosjohtajaa avustaa sisäinen tarkastaja. Muutosjohtajan esimies on valtuuston puheenjohtaja. Tässä muutoksessa onnistuminen on nyt entistä tärkeämpää, kun edessä ovat myös sote ja maakuntauudistus. Toivon rohkeutta uudelle valtuustolle.

perjantai 22. syyskuuta 2017

Heinolan kouluista vetovoimatekijä?


Heinolassa rakennetaan lähes kaikki koulut uudestaan, homehtuneiden tilalle. Jos niistä halutaan tehdä vetovoimatekijä Heinolaan muutamista suunnitteleville lapsiperheille, nyt pitää miettiä mistä materiaalista ne rakennetaan ja mitä ylivoimatekijöitä opetusohjelmista löytyy. Minun mielestäni ne pitää rakentaa pääosin puusta heinolalaista osaamista hyödyntäen. Kouluista pitää rakentaa luotettavasti terveitä.

Koulujen pitää erikoistua ja hyödyntää  Suomen Urheiluopiston läheisyyttä ja osaamista. Heinolan on ollut edelläkävijä ”Liikkuva koulu” projektissa, sitä pitää syventää ja juurruttaa kaikkiin kaupungin kouluihin. Helsingin Sanomat esittelee 22.9. lehdessä Rudolf Steiner koulun pihalla olevaa kasvihuonetta. Koulun oppilaat kasvattavat siellä mm. omia kurkkuja ja tomaatteja jotka maistuvat paremmilta kuin muut kurkut ja tomaatit. Jos tällaista voi toteuttaa Helsingissä niin miksi ei Heinolassa. Koulupuutarha jokaisen uuden koulun pihalle. Uusiin isoihin kouluihin kannattaa rakentaa myös oma keittiö, ruokala. Koulukeittiössä kaikki ruoka valmistetaan paikan päällä lähi- ja luomu raaka-aineista jonka valmistukseen oppilaat osallistuvat viikottain vuoron perään. Oppilaiden tietämys ruoan alkuperästä ja valmistuksesta lisääntyy ja siitä on heille hyötyä myöhemmässä elämässä.

Heinolan uusien koulujen vetovoimatekijät voisivat olla:
-terve, puusta heinolalaisella osaamisella rakennettu koulu
-jokainen koulu toteuttaa hyväksi tunnustettua ”Liikkuva koulu” teemaa
-jokaisen koulun pihalla on koulupuutarha-kasvihuone
-kouluruoka on valmistettu lähi- ja luomu raaka-aineista paikan päällä, opiskelijoiden avustuksella ja
  iltapäivällä ruokalassa käyvät lähellä asuvat seniorit, oloneuvokset
-liikuntalukio tekee tiivistä yhteistyötä Suomen Urheiluopiston kanssa
-kouluun tuleville on rakennettu turvalliset jalkakäytävät, pyörätiet ja suojatiet
-keskustan kouluilla on yhteinen iso monitoiminen liikuntahalli, kesällä urheilukenttä ja pallokentät

Uskon että näillä ylivoimatekijöillä yhdessä muiden pikkukaupungin etujen kanssa lapsiperheiden muuttovirta kääntyy Heinolaan päin. Nyt joku pessimisti tyrmää idean sillä että ei ole työpaikkoja. Noin 50 km säteellä Heinolasta on tuhansia työpaikkoja. Moni lapsiperhe valitsee lapsiystävällisen asuinpaikan ja hyväksyy vähän pidemmän työmatkan.torstai 14. syyskuuta 2017

Heinolan kustannusten höyläyspolitiikka on tullut tiensä päähän


Johtajat ja päälliköt ovat huolestuneita kun joka puolelta kerrotaan että heitä on liikaa, vaikka joka vuosi työmäärä ja ylityöt ovat lisääntyneet, tressi kasvanut ja sairauspoissaolot lisääntyneet. Työt eivät kuulemma mihinkään katoa. Tämä on seurausta päättäjien vuosia jatkuneesta kustannusten leikkauksesta, höyläämisestä, ilman että toimintatapoja olisi muutettu, rakenteita uudistettu ja hyödynnetty kaupungin yrittäjien ja yhdistysten palveluja (ei paratiisiyritysten). Päättäjien työkalupakissa näyttää olevan vain kustannusten höylääminen, verojen korottaminen ja palvelujen karsiminen.

Jotta tästä kurimuksesta päästään eroon, tarvitaan muutosjohtaja, hallinnon rationoinnin HR- asiantuntija (2v. määräaikainen). Ulkopuolelta tullut muutosjohtaja pystyy kertomaan miten organisaatiota madalletaan ja päätöksentekoa siirretään alemmalle tasolle, mistä turhista töistä ja kokouksista luovutaan, miten toimenkuvauksia on muutettava, miten palvelut tuotetaan uudella tavalla, mitkä palvelut kannattaa ostaa ulkopuolelta, kaupungin yrittäjiltä, minkälaista yhteistyötä kannattaa tehdä naapurikuntien kanssa (esim. markkinointi, uusien yritysten hankinta jne.), miten yrittäjäystävällisyyttä lisätään ja byrokratiaa vähennetään, miten tarjouspyyntöosaamista lisätään, miten isot investoinnit kannattaa toteuttaa. Näiden rakenteellisten toimenpiteiden jälkeen johtajien ja päälliköidenkin ahdistus vähenee ja työpaineet normalisoituvat. Avaimet ovat valtuuston käsissä.


maanantai 11. syyskuuta 2017

Miksi Heinolassa ei saada MUUTOSTA aikaan?


Heinolan päättäjät saivat käteensä ja käyttöönsä tarkastuslautakunnan tilanneselvityksen kaupungin nykytilasta, viime vuosien kehityksestä ja tulevaisuuden haasteista. Raportissa huomioitu myös tuleva maakunta- soteuudistus.  Konkaripolitiikko sanoi että tämä on ensimmäinen kerta kun hän saa ennen päätöksentekoa luotettavan, kokonaisvaltaisen tilanneraportin. Vastaavanlaista olisi odottanut vastuullisilta virkamiehiltä jo kymmenen vuotta sitten. Miksi sitä ei ole tullut? Suurimpia esteitä ovat olleet organisaatiokulttuuri, joka keskittyi hallinnon paisuttamiseen ja palveluiden tuottamiseen ja tämän mahdollisti energiarahaston tuoma varallisuuden tunne. Henkilöstön osuus hallinnossa on suuri ja kuka sitä nyt omaa oksaansa sahaa. Puuttui muutosjohtaja. Yksilötasolla esteinä ovat olleet tuntemattoman pelko, omien etujen menettämisen pelko, vanhat toimintatavat ja oikean tiedon puute. Totuus kuitenkin on että kehitystä ei tapahdu ilman MUUTOSTA.

Kun tulot eivät riitä menoihin, pitää ottaa ”syömävelkaa”. Jatkossa Heinola ottaa velkaa velan lyhennykseenkin. On säästettävä tai saatava tuloja lisää. Verojen korottaminen on liian helppo ratkaisu. On mietittävä miten nykyiset palvelut voidaan tuottaa edullisemmin. Kaupungin ei tarvitse kaikkia palveluja tuottaa itse. Kaikki palveluprosessit pitää suunnitella uudestaan. Kaupunki voi hyödyntää kaupungin yrittäjien ja yhdistysten tarjoamia palveluja. Investoineissa ja kiinteistöjen hoidossa säästetään erimerkiksi elinkaarimallilla. Kouluinvestointeja on peilattava oppilasennusteisiin 2026-2027. Organisaatiota pitää keventää ja mataloittaa, johtajia ja päälliköitä on liikaa. Vastuualueita pitää laajentaa, päätöksentekoa pitää siirtää lähemmäksi asiakkaita, kuntalaisia. Samalla byrokratia vähenee ,työtyytyväisyys paranee, sairauspoissaolot vähenevät. Jos näyttää siltä, että muutosjohtajaa ei löydy omasta organisaatiosta, valtuuston on se palkattava ulkopuolelta. Jos nyt ei saada MUUTOSTA aikaan niin viiden vuoden päästä kolkutellaan Lahden ovia. Avaimet ovat valtuuston käsissä.

lauantai 9. syyskuuta 2017

Miten hyödynnetään Heinolan kylpyläkaupunki historiaa?


Heinolan rata avattiin 1932 ja siitä alkoi Heinolan nousu. Radan ansiosta Heinola tuli lähemmäksi pääkaupunkiseutua, Viipuria, Lahtea. Uskon, että sama toistuu jos nyt Heinolan radalle saadaan henkilöliikenne takaisin. Olisi lottovoitto jos rataa vielä jatkettaisiin Mikkeliin saakka. Mitä nykyiset Heinolan päättäjät ja Heinolasta ääniä saaneet kansanedustajat tekevät tavoitteen saavuttamiseksi?

Heinolaa, Kylpyläkaupunkia, Siltojen kaupunkia markkinoitiin seuraavasti: pikkukaupungin rauhaa ja kauneutta, ympäröivää luontoa ja retkeilymahdollisuuksia. Nämä argumentit toimivat vielä tänäänkin, jos niitä osattaisiin käyttää johdonmukaisesti. Ne puhuttelevat ruuhka- Suomen asukkaita ja erityisesti matkailijoita isoissa kaupungeissa asuvia Japanissa, Kiinassa, Euroopassa, Venäjällä. Esimerkiksi kiinalaiset arvostavat Suomessa puhdasta luontoa, metsiä, järviä, nuotiopaikkoja, laavuja, talvella jäätyneitä järviä ja hiihtolatuja. Pekingissä on talviolympialaiset 2022 ja valtavat markkinat. Valtakunnallinen yhteistyö Kiinan kanssa on jo käynnistynyt. Valitettavasti Heinolan johto ei ollut mukana Päijät-Hämeen lähtölaukauksessa, seminaarissa Pajulahdessa.

Heinolan, Kylpyläajan matkaopas olisi hyvää oppia tämän päivän oppaiden tekijöille. Oppaassa ei kuntarajat korostu eikä näy, oppaan tarkoitus on helpottaa matkailijan arkea ja kokemuksia. Siellä kerrottiin myös ympäristön nähtävyyksistä, Vierumäen Urheiluopistosta, Urajärven ja Hartolan museoista, Iitin Mankalan koskista. Tämän päivän Päijät-Hämeen matkailuoppaista ja mainonnasta puuttuu Heinolan alue kokonaan. Tässä yhteistyöhengessä ollaan menty väärään suuntaan. Yhdessä olisimme enemmän, myös tänään ja huomenna. Herätys Heinolan matkailun markkinointigurut ja päättäjät.

Valitettavaa että parikymmentävuotta vuotta sitten vireillä ollut kylpylähanke ei toteutunut eikä saanut silloisia päättäjiä puolelleen. Edelleen Heinolan keskustan tuntumassa puistot, hiekkaranta, harjut  odottavat vahvan kylpyläperinteen jatkajaa, hyvintointikeskusta. Voisiko se tulla vaikka Kiinasta? Kumpelin Spa ei ole nykyisellään riittävän vetovoimainen eikä hyödynnä riittävästi Heinolan kylpylähistoriaa.

Kylpyläaikaan Heinolaa mainostettiin ”Pohjolan Krouvina” koska täällä oli kahdeksan kapakkaa mutta vain yksi kauppias. Jos nykyinen kehitys jatkuu, Heinolan keskustassa kohta on vain yksi kauppias, valitettavasti. Heinolan päättäjät ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana unohtaneet keskustan kehittämisen ja tulokset näkyvät. Veronmaksajat ja päiväasiakkaat vähenevät, erikoisliikkeet sulkevat oviaan, tori hiljenee, valtion virastot ja laitokset poistuvat. Kannattaisi ottaa oppia vaikka Hollolasta, pitkäjänteisen ja sitkeän työn tuloksena Hollolan keskustassa avattiin Prima.

Kiitos Ari Viuhko historian lehtien avaamisesta. Pitää tuntea historia jotta voi rakentaa uutta.

perjantai 8. syyskuuta 2017

Kiinan markkinat


Kiinassa on noin 1,3 miljardin ihmisen kotimarkkinat. Kiinan talous kasvaa yli 6% vuodessa. Suomen tavaravienti Kiinaan on arvoltaan noin 1,3 miljardia euroa. Kiinan ja Suomen välinen kauppatase on noin 500 miljoonaa euroa alijäämäinen, eli vientiä pitää Suomen kasvattaa.

Kiinalaiset haluavat hyödyntää Suomen talviurheiluosaamista tulevissa talviolympialaisissaan 2022 Pekingissä. Yhteistyö on jo käynnistetty oikein molempien maiden presidenttien toimesta. Vuosi 2019 on nimetty yhteistyövuodeksi. Projektin laajuutta kuvaa hyvin jäähallien tarve, niitä halutaan 2000 kpl. Tässä olisi Jalliksen konseptille hyvät vientinäkymät.


Matkailualan toimijoita kiinnostaa kiinalaisten matkat Suomeen. Mikä heitä kiinnostaa? Kiinassa on monta miljoonaa ihmistä, lasta jotka eivät ole koskaan käyneet metsässä. Meillä on metsiä, metsäpolkuja, puhtaita järviä, raitista ilmaa. Talvella järvet jäässä joka kiinalaisille on ihmeellistä, on hiihtolatuja, laskettelurinteitä jne. Viime kesänä kiinalainen koulu oli Pajulahdessa pitämässä leirikoulua. Heille mieleenpainuvin kokemus oli metsässä kävely, puiden halaaminen, lähteestä suoraan veden juonti ja nuotion teko.


Näistä Suomen yksinkertaisista vahvuuksista on osattava tehdä kiinalaisille sopivia paketteja. Tämä vaatii yrittäjien yhteistyötä, tämä ei onnistu kateellisilta yrittäjiltä. Esimerkiksi tarvitaan kielitaitoinen opas, metsäretken järjestäjä, organisoija, majapaikasta, hotellista reppu ja eväät mukaan, järven rannalle nuotion teko, nuotiomakkaraa, tikkupullaa ja nokipannukahvia, reitille osuneesta lähteestä vesimaistajaiset tuohisesta kiposta. Matkamuistoksi vieraille myydään postikortteja, tuohisormuksia, tuohihattuja, lähdevesipullo, mustikka ja puolukkahillopurkkeja jne. Kiinalaisten matkailijoiden kasvattaminen Suomeen ei vaadi isoja investointeja, se vaatii kiinalaisen kulttuurin tuntemusta, luovuutta, markkinointipakettien rakentamista ja yrittäjien yhteistyötä. Lahti-Heinola seudulla valmiit vahvuudet olemassa, niitä pitää vaan osata hyödyntää ja markkinoida. Pajulahdessa 25.8.2017 Kiina-seminaarista puuttuivat Heinolan kaupungin johtavat matkailukurut. Miksi?

perjantai 1. syyskuuta 2017

Elintasopakolaiset ja tuomarit


Vihervasemmisto elämöi tuomariyhdistyksen lausunnolla, jossa todetaan pakolaisten oikeusturvan heikentyneen. Suurin syy tuomarien kannanottoon oli hallituksen toimenpiteet tuomarien laskutusten järkeistäminen, kohtuullistaminen. Hallituksen päätös oli oikea. Tästä säästyneet varat pitää ohjata pakolaisten ensimmäisen haastattelun syventämiseen ja laadun parantamiseen. Keskustelussa on eroteltava elintasopakolaiset ja oikeat avun tarvitsijat. Pitää myös tunnistaa ikänsä ja nimensä väärentäjät ja mielikuvituksellisiin uhkiin kotimaassaan vetoavat. Valitusten käsittelyaikoja on lyhennettävä. Me kyllä pystymme hoitamaan aidot, avun tarpeessa olevat, sotaa pakenevat pakolaiset. Jonkun tutkimuksen mukaan tulijoista on noin kolmannes elintasopakolaisia. Heitä meillä ei ole varaa eikä tarvetta auttaa. He ovat tulleet vain hyötymään Suomen hyvästä sosiaaliturvasta ja avustuksista.

Vihervasemmisto vaatii, että Suomen lain edessä pakolainen ja suomalainen ovat saman arvoisia. Kyllä. Myös silloin kun pakolainen on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen. Suomen lakia tulee noudattaa ja poistua maasta. Myös ne henkilöt ja tahot jotka estävät virkavaltaa toteuttamasta Suomen oikeuslaitoksen päätöksiä, syyllistyvät lain rikkomiseen. Suomen lakeja tulee jokaisen maassa olevan noudattaa.


Vihervasemmisto esittää rahaa ja kaikkea hyvää sinne ja tänne, mutta jättää kertomatta mistä rahat. Esimerkkejä perusteluista; Korotetaan veroja. Lopetetaan yritystuet jolloin muutama tehdas suljetaan ja työttömiä tulee lisää. Yksityistetään osa valtion ja kuntien palveluista jolloin valtiolle ja kunnille tulee kustannussäästöjä. Puolitetaan puoluetuet, pienennetään kansanedustajien määrä sataan jne.