maanantai 30. tammikuuta 2017

Eristäytyminen ei ole erilaistamista



Eräs suuri valtio on tänä vuona valinnut strategiakseen eristäytymisen ”minulle kaikki ja heti”. Heinolan valitsi saman strategian muutama vuosi sitten. Erottiin Päijät-Hämeen yhteisestä elinkeinoyhtiöstä ja markkinointiyhteistyöstä. Myös Heinolan leikkaussalin yhteistyötä Päksin kanssa ei ole haluttu aikanaan kehittää. Onko nämä valinnat olleet eduksi Heinolalle? Tulokset puhuvat puolestaan, väkiluku laskee kuin lehmän häntä, kauppoja sulkeutuu, yritykset siirtävät toimintojaan muualle, työpaikat vähenevät, yhteiskunnan palvelut jättävät Heinolan (esim. Verotoimisto, oikeuslaitos, poliisi, posti jne.) Ainoa hyöty on kai se että poliitikot ovat voineen päteä ja päättää ja säilyttää paikkansa, kokouspalkkionsa. Poliitikoilta on puuttunut oikea näkemys tulevaisuudesta ja rohkeus tehdä tarvittavia päätöksiä.

Veronmaksajien määrä vähenee ja rahat nykyhallinnon ylläpitämiseen ja luvattujen palvelujen tuottamiseen eivät riitä eli on otettava ”syömävelkaa”. Lisäksi päättäjiltä puuttuu kyky sopeuttaa vähenevät tulot menoihin. Ei haluta hallinnon rakenteita uudistaa ja keventää, ei haluta tuottaa palveluja toisella, edullisemmalla tavalla. Samoja virheitä esim. korjausrakentamisessa toistetaan, ei osata ottaa oppia. Virheiden tekijät, päättäjät ja virkamiehet eivät joudu vastuuseen.

Tänään Päijät-Hämeen elinkeino - ja markkinointitoimi ovat uudistuneet johtoa myöten. Tänään ja huomenna niiden palveluja kannattaisi Heinolankin hyödyntää, eikä vain kasvattaa vastaavaa omaa organisaatiotaan. Leikkaussaliyhteistyöllä voitaisiin helpottaa Päksin jonoja. Heinola voisi erikoistua tiettyihin leikkauksiin. On säälittävää todeta lähes koko Päijät-Hämettä koskevassa markkinointimateriaalissa ei kaikissa mainita Heinolaa. Pienen kaupungin menestymisen edellytyksiä ovat erilaistaminen , verkottuminen ja yhteistyö, yhdessä olemme enemmän. Pienen kannattaa olla niissä pöydissä joissa heitä koskevia päätöksiä tehdään.


Seuraavaan kaupunginvaltuustoon pitää valita uusia yhteistyökykyisiä naamoja, rohkeita päättäjiä jotka näkevät Heinolan kehittämismahdollisuudet vuosiksi eteenpäin. Heinolan etu puoluepolitiikan edelle.

keskiviikko 25. tammikuuta 2017

Uusia asukkaita Heinolaan


Heinolan väkiluku laskee kuin lehmän häntä. Toimenpiteet uusien asukkaiden hankinnassa ovat olleet hajanaisia ja lyhytjänteisiä. Ei ole löydetty oikeita kohderyhmiä joille markkinointi kohdistettaisiin. Ei ole löydetty yhteisesti sovittuja Heinolan vahvuuksia paikkakunnan muuttoa suunnitteleville. Pitäisi tehdä laaja tutkimus paikkakunnan muuttoa haikailevien keskuudessa pääkaupunkiseudulla, mitä tekijöitä he arvostavat uudella asuinpaikkakunnalla, mitkä asiat edesauttavat muuttopäätöksen syntymistä  jne. Näitä tutkimustuloksia sitten hyödynnetään markkinoinnissa.


Toinen käyttämätön keino on kiinteistövälittäjien Heinola-tuntemuksen vahvistaminen. Olen jutellut monen kiinteistövälittäjän kanssa ja todennut monella olevan epäselvyyttä siitä mitkä ovat Heinolan vahvuudet, millainen ja missä on Heinolan tapahtumakalenteri, mitkä ovat Heinolan tulevan vuoden kehittämiskohteet (esim. kaavoitustilanne, uudet koulut, uudet asuinalueet, uusi kerrostalo jne.) Ehdotan että elinvoimatoimi järjestää kerran vuodessa valmennuspäivän Heinolan kaikille kiinteistövälittäjille. Kaupunki voisi myös vuosittain palkita Vuoden kiinteistövälittäjän joka on eniten hankkinut uusia asukkaita Heinolaan. Vanhemmille Heinolaan muuttajille voitaisiin tarjota muuttopakettia (muuttokuljetus, siivoukset, remontit, tarvittavat lomakkeet- ilmoitukset) ja jonkin järjestön tarjoamaa muuttokummia. Kiinteistövälittäjillä on myös hyvää ja arvokasta  palautetta kaupungin virkamiehille ja päättäjille. Samassa palaverissä kiinteistövälittäjät voisivat myös keskustella yhteistyönsä lisäämisestä ja yhteisistä kehittämiskohteista joiden avulla uusia Heinolaan muuttajia tavoitetaan ja hurmataan. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulle kohdistuva markkinointi voidaan tehdä yhdessä eli yhdessä olette enemmän.

Kouluruokailu on osa oppimista


Ilmainen kouluruoka on maailmassa harvinaista. Suomessa koululaiset saivat ilmaisen kouluruoan jo 1948, ensimmäisenä maailmassa. Nyt koulut ovat saaneet uudet kouluruokailusuositukset. Tavoitteena lisätä kasvisten ja kasvisruoan, kotimaisen järvikalan ja vaalean lihan osuutta.  Korostetaan myös yhdessä syömisen merkitystä ja riittävää aikaa ruokailuun. Hyvä.

Kouluruokaa on pidetty jo itsestään selvyytenä ja samalla sen arvostus ja merkitys on kärsinyt. Kouluruokailu on osa oppimista. Seuraavia ruokaan liittyviä asioita tulee käsitellä eri oppitunneilla:
-mistä kotimainen ruoka tulee?
-miten kotiruokaa valmistetaan?
-miten ruoka vaikuttaa terveyteen?
-miten kotimainen ruoka vaikuttaa kuntatalouteen?
-mikä on ilmaisen kouluruuan historia Suomessa ja maailmalla?

Asian käsittelyä voidaan havainnollistaa maatilavierailulla, keskuskeittiövierailulla ja oppitunneilla voivat vierailla tuottajat, lääkärit, kokit. Tämä on osa terveyskasvatusta. Tämän päivän koululaiset ovat huomisen aikuisia.

Tulevissa kuntavaaleissa ratkaistaan myös kotimaisen ruoan käyttö kuntien ja laitosten keittiöissä. Oma kokemukseni nykyisistä kuntapäättäjistä ja johtavista virkamiehistä on huolestuttava. Valtuustossa on vaikea  saada päätöstä aikaan kotimaisen ruoan osuuden nostamisesta kunnan hankinnoissa. Vaikka valtuusto tekisikin päätöksen niin sen valvonta ja totuttaminen on onnetonta, hallitus ei valvo ja virkamiehet, hankintapäälliköt eivät toteuta valtuuston päätöksiä, suosituksia. Syyksi kerrotaan aina EU:n vaatimukset. Tosiasia on että syy on tarjousosaamisen puutteessa. On monta esimerkkikuntaa jossa kotimaisen ruoan hyödyntäminen on lähes täysimääräistä (mm. Kuopio,  Kiuruvesi, Vaala  )Kotimaisen ruoan osuuden lisääminen on asennekysymys ja arvovalinta.
Kun äänestätte tulevissa kuntavaaleissa, selvittäkää ehdokkaanne asenne ja kanta kotimaiseen ruokaan ja kunnan ruokahankintoihin.


perjantai 6. tammikuuta 2017

Mitä tarkoittaa "Yhdessä tekeminen"?


Pienen kaupungin ja pienen yrityksen menestyminen edellyttää yhteistyötä kaikkien kanssa, yhteen ”hiileen” puhaltamista ja palvelujen erilaistamista. Näillä eväillä voidaan pärjätä isoja kaupunkiseutuja ja suuryrityksiä vastaan. Mitä tämä tarkoittaa Heinolan pikkukaupungissa:

-poliitikot laittavat Heinolan edun oman ja puolue edun edelle
-kannustetaan ja tuetaan menestyjiä, ei olla kateellisia
-poliittiset puolueet hyväksyvät ja tukevat kaikissa päätöksentekovaiheissa sovittua pidemmän tähtäimen
 kehittämisstrategiaa
-markkinoinnissa hyödynnetään kaupungin ylivoimaisuuksia, erottaudutaan massasta, myös yritykset
 hyödyntävät markkinoinnin keihäänkärkiä
-keskustan kaupat sopivat yhteiset, asiakasystävälliset aukioloajat
-kaupungin hankinnat pyritään tarjousosaamisen parantamisella keskittämään oman kotikaupungin yrittäjille
-kulttuuritoimiston ja paikallislehden pitää kerätä yhteen kaikkien toimijoiden tapahtumat, esimerkiksi Hiih-
 don MM kisojen saunapäivään 25.2. ja kisojen vapaapäivälle 27.2. ja Jään ja Valon juhlaan. Valitettavasti tämä
 yhteistyö ei ole vielä käynnistynyt.
-lopetetaan oman kaupungin mustamaalaaminen lehdessä, välitetään palautteet suoraan ko. virkamiehille
 ja poliitikoille, päättäjille
-lopetetaan naapurin haukkuminen lehden palstoilla, mennään käymään ja kerrotaan palaute suoraan naa-
 purille silmästä silmään
-virkamiehet ja yritysjohtajat kuuntelevat herkällä korvalla kaupunkilaisten ja työntekijöiden palautteita
-ei heti ensi kuulemalla tyrmätä uusia kehittämisideoita, kysellään esittäjältä lisätietoja ja nukutaan yön
 yli ennen kuin kerrotaan oma mielipide
-älä odota mitä Heinola tekisi Sinun hyväksesi, vaan mieti mitä Sinä voisit tehdä kotikaupunkisi hyväksi
-tehdään rakentavaa yhteistyötä naapurikuntien ja kaupunkien kanssa, ei eristäydytä
-uusien yrittäjien ja uusien asukkaiden hankintaa ja palvelua parannetaan ja nopeutetaan
-kaupungin palveluorganisaatiosta palkitaan vuosittain parhaat asiakaspalvelijat
-kaupungin etu olisi järjestää keskustaan yhdistyksille yhteinen yhdistys-kylätalo, parantaa yhteisöllisyyttä


Toivoisin että kaupunginhallitus ja puolueet ja yrittäjäyhdistys ja paikallislehti kirjaisivat nämä Suomen 100 juhlavuoden toimenpiteiksi pöytäkirjaansa. Heinola olisi parempi paikka elää 2018