sunnuntai 3. helmikuuta 2019

Hoivan uudet vaihtoehdot


Pelkkä numero lakiin ei riitä!

Kotihoito
Nykyisellä hallituksella oli tavoite panostaa kotihoitoon, laitoshoidon kustannuksella. Se ei ole täysin onnistunut vanhalla konseptilla. Kustannuksissa on säästetty palvelun ja laadun kustannuksella. Konseptia on muutettava, näin ei voi jatkua.
Kirsti Karttunen on selvittänyt Hollannin mallia. Hollannissa on menestyvä yritys kotihoitosektorilla Buurtzorg-säätiö ”Naapuriapu”. Kymmenen hengen sairaanhoitajatiimillä on 40-50 asiakasta. Kevyt organisaatio jossa ei ole päällikkötasoa, tiimi on itseohjautuva. Tiimi päättää itse mm. työnjaosta, työasuista. Asiakkaan luona käy aina tuttu hoitaja. Jos tiimillä on ratkaisemattomia ongelmia, apuun pyydetään yrityksen ”Valmentajaa”. Tiimin hoitajille maksetaan keskimääräistä parempaa palkkaa. Jos säätiö tuottaa voittoa se käytetään työtä helpottavien laitteiden hankintaan, koulutukseen ja virkistystoimintaan. Säätiön arvoja ovat luottamus, itsenäisyys, luovuus, yksinkertaisuus, yhteistyö.
Tästä voitaisiin Suomessakin ottaa oppia. Suomeen voisi sopia osuustoimintamalli, jossa tiimin hoitajat olisivat osuuskunnan jäseniä ja päättäjiä. Osuuskunta voisi olla vaikka maakuntatasoinen.

Laitoshoito
Suomessa on viime suosina ollut hallitsematon tilanne, Soten viivästymisestä johtuen. Veroparatiisiyhtiöt ovat ostaneet suurimman osan menestyvistä pienistä hoivayrityksistä. Tuloset tästä kehityksestä ovat viimepäivinä tuleet karmealla tavalla esille. Muutaman vuoden kuluttua Suomessa on vain kaksi kansainvälistä hoivayritystä jotka jakavat markkinat ja määräävät hintatason. Tämä kehitys on Soten avulla pysäytettävä. On suosittava paikalliasia, maakunnallisia yrityksiä jotka maksavat veronsa paikkakunnalle ja käyttävät mahdolliset voittonsa paikkakunnan hyväksi.

Kolmannen sektorin onnistumisesta hoiva-alalla on hyvä esimerkki Heinolassa Jyränkölän Seklementti. Heillä on jo kuusi ympärivuorokautisen hoidon palvelutaloja joissa tyytyväisiä asiakkaita, senioreita lähes 300. Seklementti on merkittävä työnantaja ja maksaa veronsa Heinolaan. Jyränkölä pyörittää myös yli 100 hengen vapaaehtoistoimintaa joka hyödyntää hoivapalvelujakin monella tavalla, veroparatiisiyhtiöt eivät tätä tee. Miksi tätä konseptia ei voisi laajentaa koko maakuntaan ja Suomeen? Mielestäni voisi laajentaa. Toinen vaihtoehto veroparatiisiyhtiöille olisi osuustoiminnallinen, maakunnallinen yritys jossa palvelutalojen asukkaat olisivat osuuskunnan omistajia ja sitä kautta päättäjiä.

Nämä kehittämistoimenpiteet ovat täysin mahdollisia kun panostetaan tulevien maakuntien hankintaosaamiseen, laadun tilaamiseen ja sovittujen yhteistyösopimusten valvontaan sekä riittävin koviin sanktioihin. Eli kannattaa katsoa tarkemmin ketä seuraavissa eduskuntavaaleista äänestätEi kommentteja:

Lähetä kommentti