keskiviikko 30. tammikuuta 2019

Hoitajamitoitukset?
Vanhusten määrä kasvaa. Yhä useampi vanhus elää pitenpään kuin ennen. Vanhusten kunto kotihoidossa ja laitoshoidossa on hyvin eri tasoista. Toinen tarvitsee hoitoa enemmän kuin toinen. Tähän tilanteeseen ei ole ratkaisuna yksi hoitajamitoitusarvo, esim  0,5.

Isommassa palvelutalossa  voi olla osastolla asiakkaita jotka vaativat hoitajamitoituksen 0,7 ja toisella osastolla riittää 0,5 eli hoitajamitoitus määräytyy asiakkaiden kunnon mukaan. Asiakkaiden kunnon määrittelemiseen pitää saada hyvä ohjeet koko valtakuntaan. Toinen ratkaisu on että hoitotyö ja avustavat työt erotetaan toisistaan. Hoitajat hoitavat pääasiassa asiakkaita ja avustava henkilöstö hoitaa esim. keittiön, ruokailun, siivoukset, pesujen avustaminen, ulkoiluttaminen. Kolmas ratkaisu on että vahvistetaan kuntien ja kaupunkien tarjouspyyntöosaamista, siihen kuntaliiton ja valtiovallan on tehtävä yhtenäiset ohjeet koko maahan. Lisäksi ulkoistamissopimuksiin pitää sisällyttää myös riittävän kovat sanktiot  sopimuksen rikkomuksista ja valvonnasta. Hoivayritysten pitää myös aktiivisesti , nykytekniikkaa hyödyntäen kerätä palautetta asiakkailta, henkilökunnalta ja kunnalta. Palautteen perusteella voisi luoda ”Tähtiyksikköjärjestelmän” jossa erinomainen yksikkö saisi pääoveensa- seinälleen viisi tähteä ja hyvä yksikkö saisi neljä tähteä jne.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti