keskiviikko 25. tammikuuta 2017

Uusia asukkaita Heinolaan


Heinolan väkiluku laskee kuin lehmän häntä. Toimenpiteet uusien asukkaiden hankinnassa ovat olleet hajanaisia ja lyhytjänteisiä. Ei ole löydetty oikeita kohderyhmiä joille markkinointi kohdistettaisiin. Ei ole löydetty yhteisesti sovittuja Heinolan vahvuuksia paikkakunnan muuttoa suunnitteleville. Pitäisi tehdä laaja tutkimus paikkakunnan muuttoa haikailevien keskuudessa pääkaupunkiseudulla, mitä tekijöitä he arvostavat uudella asuinpaikkakunnalla, mitkä asiat edesauttavat muuttopäätöksen syntymistä  jne. Näitä tutkimustuloksia sitten hyödynnetään markkinoinnissa.


Toinen käyttämätön keino on kiinteistövälittäjien Heinola-tuntemuksen vahvistaminen. Olen jutellut monen kiinteistövälittäjän kanssa ja todennut monella olevan epäselvyyttä siitä mitkä ovat Heinolan vahvuudet, millainen ja missä on Heinolan tapahtumakalenteri, mitkä ovat Heinolan tulevan vuoden kehittämiskohteet (esim. kaavoitustilanne, uudet koulut, uudet asuinalueet, uusi kerrostalo jne.) Ehdotan että elinvoimatoimi järjestää kerran vuodessa valmennuspäivän Heinolan kaikille kiinteistövälittäjille. Kaupunki voisi myös vuosittain palkita Vuoden kiinteistövälittäjän joka on eniten hankkinut uusia asukkaita Heinolaan. Vanhemmille Heinolaan muuttajille voitaisiin tarjota muuttopakettia (muuttokuljetus, siivoukset, remontit, tarvittavat lomakkeet- ilmoitukset) ja jonkin järjestön tarjoamaa muuttokummia. Kiinteistövälittäjillä on myös hyvää ja arvokasta  palautetta kaupungin virkamiehille ja päättäjille. Samassa palaverissä kiinteistövälittäjät voisivat myös keskustella yhteistyönsä lisäämisestä ja yhteisistä kehittämiskohteista joiden avulla uusia Heinolaan muuttajia tavoitetaan ja hurmataan. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulle kohdistuva markkinointi voidaan tehdä yhdessä eli yhdessä olette enemmän.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti