sunnuntai 5. helmikuuta 2017

Lahdesta vihreä ja viihtyisä kotikaupunki


Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen kirjoitti  4.2.2017 ansiokkaasti  Lahden mahdollisuudesta pärjätä European Green Capital 2019- kilpailussa. Kisassa on kaksitoista mittaria kaupungin ympäristöystävällisyyden ja viihtyisyyden arvioimiseksi. Mittareita ovat mm. Ilmanlaatu, energiatehokkuus, viheralueiden määrä ja laatu, paikallisliikenteen järjestelyt, akustinen ympäristö, vesihuolto, jätteiden käsittely. Virkamiesten on nyt vielä hiottava näitä kohteita arvostelukuntoon. Aikaisemmat palkinnon saaneet ovat lisännet alueensa turismia, investointeja ja yhteistyökumppanuuksia vihreän teknologian saralta. Tässä on Lahdellekin mahdollisuus. Kaupungistumisen edetessä ja väestön ikääntyessä ympäristön tarjoamista ekosysteemipalveluista tulee entistä tärkeämpiä. Puhtaan vesistön ja metsän tarjoamia mahdollisuuksia ei ole vielä kaikkia hyödynnetty. Puhdas Vesijärvi, lähdevesi, Salpausselän harjut, marjaisat metsät, puhdasta lähiruokaa ja luonnonkaunis asuinympäristö kesällä ja talvella ovat hyviä vetovoimatekijöitä.

Lahdessa tarvitaan vielä vahvempaa, kokonaisvaltaisempaa suunnittelua jolla helpotetaan ihmisten liikkumista. Lahti on laajentunut nyt myös Nastolaan, sielläkin on monia mahdollisuuksia lisätä vihreyttä ja viihtyisyyttä. Puhtaita järviä, puistoja ja liikuntapaikkoja. Nastolassakin on kehitettävä julkisen liikenteen ja kevyen liikenteen verkostoa. Kannattaa muistaa että elämää on muuallakin kuin kaupungin keskustassa. Moni viihtyy ja haluaa asua elävissä kylissä

Jotta kisa voitetaan ja pystytään voittoa hyödyntämään, tarvitaan asiantuntevia virkamiehiä ja päättäjiä joilla on näkemystä tulevaisuuteen. Pitää kuunnella herkällä korvalla kaupungin asukkaita, www.lahti.fi/porukka on hyvä kanava antaa palautetta ja uusia ideoita. On panostettava myös Lahden ja indikaattoreiden esittelyyn tuomareille, näytettävä elämyksiä. Tulevissa kunnallisvaaleissa on oiva tilaisuus varmistaa Lahden tulevaisuus. Lahti voi hyvin olla Suomen, jopa Euroopan vihrein ja viihtyisin kaupunki 2020. Tämän kunniamaininnan kautta saadaan myös lisää tulevaisuuden yrityksiä, työpaikkoja, asukkaita, veronmaksajia.


Kehittämisterveisin Luomupekka Rusila, Nastolan Järvistenkylän poikia

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti